FRİEDREİCH ATAKSİSİ MUTASYON ANALİZİ

  • Anasayfa
  • F
  • FRİEDREİCH ATAKSİSİ MUTASYON ANALİZİ

FRİEDREİCH ATAKSİSİ MUTASYON ANALİZİ

Ataksi kas hareketlerindeki koordinasyonun bozulmasıdır. En sık görülen formu Friedreich Ataksisi’dir (ABD’de 1/50000). Erken başlangıçlı formu 5-15 yaşlarında, geç başlangıçlı formu ise 20-30 yaşlarında bulgu vermeye başlar. Kol ve bacaklarda güçsüzlük, koordinasyon kaybı, görme ve konuşmanın bozulması, işitme kaybı başlıca bulgularıdır. Hastaların %90’ında kalp tutulumu vardır. Hastalık kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür. Otozomal resesif kalıtılır. 

Hastalıktan sorumlu gen 9. kromozomdaki(9q13-q21.1) FXN genidir. Yaklaşık %98 hastada genin 1. intronunda yer alan ve normal bireylerde 5-30 adet olan GAA tekrar sayısının 70-1000’e kadar artması hastalığa yol açar. Bu nedenle, FA bulguları gösteren hastada ilk olarak FXN geni 1. intronunun GAA tekrar bölgesini içeren PCR yapılarak, ürün boyu ile tekrar sayısı ortaya koyulmaktadır.

Yorum Yazın