CD4/CD8

CD4/CD8

CD4 / CD8

Tam kan CD4/CD8 oranı, HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. BAL’da yapılan çalışma ise özellikle sarkoidozis tanısında değerlidir. Çeşitli çalışmalara göre CD4/CD8 oranının 3,5-4’ün üzerinde olmasının sarkoidozis tanısında sensitivitesi %52-59, spesifitesi ise %94-96’dır. Bu oranın düşük olması ise hipersensitivite pnömonisi, diffüz panbronşiolit ve lenfoma lehinedir.

HIV Pozitiflerde CD4 testi hastalığın takibinde kullanılmaktadır.HIV diğer tüm virüslerden farklı olarak, doğrudan bağışıklık sistemi hücrelerini CD4 veya T hücrelerini hedef alır. Bağışıklık sisteminin iyi çalışamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, normal kişilerde herhangi bir hastalık yaratmayan bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi bazı mikroplarla enfeksiyonlar ve bazı kanserler oluşmaya başlar.

Bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olan lökositler (Beyaz Kan Hücreleri = BKH), vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında en önemli hücrelerdir. Bunlar, lenfosit, nötrofil, eozinofil, bazofil ve monosit adı verilen alt gruplara ayrılırlar. Lenfositler B lenfositleri ve T lenfositleri olmak üzere iki çeşittir. T lenfositlerinin en önemli alt grupları T4 (CD4) ve T8 (CD8) lenfositlerdir. HIV virüsünün başlıca etkilediği hücreler, CD4 hücreleridir. CD4 hücreleri vücudun mikroplarla ve kanserlerle savaşmasında en önemli hücrelerdir. Virüs vücuda girdikten sonra doğruca CD4 hücrelerinin içine girer ve orada çoğalır. Normal kişilerde CD4 hücre sayısı, mm3 de 600- 1500 dür.

CD4 Hücreleri: CD4 hücreleri, T yardımcı hücreleri olarak da bilinir ve bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu hücreler, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında kritik bir rol oynar. CD4 hücreleri, özellikle virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı bağışıklık tepkilerini başlatmada önemlidir. Aynı zamanda CD8 hücrelerinin aktivasyonunu da desteklerler.

CD8 Hücreleri: CD8 hücreleri, sitotoksik T hücreleri olarak da adlandırılır. Bu hücreler, enfekte olmuş hücreleri tanır ve doğrudan hedefleyerek etkisiz hale getirir. CD8 hücreleri, virüs enfeksiyonları ve kanser gibi hedef hücrelerin imhasında önemli bir rol oynarlar. CD8 hücreleri, bağışıklık tepkisini sonlandırarak vücudu düzenlerler.

CD4/CD8 Oranının Önemi: CD4/CD8 oranı, bağışıklık sisteminin dengesini ve işlevini değerlendirmede önemli bir parametredir. Normal bir bağışıklık sistemi durumunda, CD4 hücreleri CD8 hücrelerinden daha baskındır ve bu nedenle CD4/CD8 oranı 1’den yüksektir. Ancak, bazı durumlarda bu oran değişebilir ve farklı sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir.

HIV Enfeksiyonu: HIV enfeksiyonu, bağışıklık sisteminin CD4 hücrelerine saldıran bir virüs tarafından etkilenmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Virüs, CD4 hücrelerini hedef alır ve yok eder, bu da CD4/CD8 oranının düşmesine neden olur. CD4/CD8 oranının düşmesi, HIV enfeksiyonunun ilerlemesini ve AIDS’in gelişmesini gösteren bir belirteç olarak kullanılabilir.

Yorum Yazın