Biyokimya Testleri

Biyokimya testleri, vücuttaki biyokimyasal süreçleri inceleyen ve sağlık durumunu değerlendiren tıbbi testlerdir. Bu testler, kan, idrar veya diğer biyolojik örneklerdeki kimyasal bileşenlerin seviyelerini ölçer ve organ fonksiyonlarını, beslenme durumunu, metabolik aktiviteyi ve hastalık belirtilerini değerlendirir. Biyokimya testleri, hastalık tanısında, tedavi takibinde ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede vazgeçilmez bir araçtır.
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ ( GLUKOZ )
 • ÜRE / BUN
 • KREATİNİN
 • ÜRİKASİT
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİT
 • VLDL KOLESTEROL
 • AST / SGOT
 • ALT / SGPT
 • GGT
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • LDH
 • ALBUMİN
 • TOTAL PROTEİN
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORÜR
 En çok yapılan testlerimizden bazılarına yer verdik daha fala test bilgisi için TEST REHBERİ menüsüne bakabilir veya bize ulaşabilirsiniz.
Bu testler aşağıdaki durumlar için kullanılabilir.:
 1. Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi: Sağlık durumunu değerlendirmede önemli bir rol oynar. Bu testler, vücutta bulunan organların ve sistemlerin fonksiyonlarını analiz eder. Örneğin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, ALP), böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin), lipid profil testleri (kolesterol, trigliserid) gibi biyokimya testleri, organların sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirir ve olası sorunları tespit eder.
 2. Hastalık Tanısı ve İzlenmesi: Hastalık tanısında ve izlenmesinde önemli bir rol oynar. Kan veya diğer biyolojik örneklerdeki belirli bileşenlerin seviyeleri, birçok hastalığın teşhisinde kullanılır. Örneğin, kan glukoz seviyeleri diyabet tanısında, kan tiroid hormonları tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde ve kan enfeksiyon belirteçleri enfeksiyonların izlenmesinde kullanılır. Biyokimya testleri, hastalık varlığını tespit etmenin yanı sıra tedaviye yanıtı ve hastalığın ilerlemesini izlemek için de kullanılır.
 3. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Biyokimya testleri, beslenme durumunu değerlendirmede önemli bir araçtır. Örneğin, kan demir seviyeleri, B12 vitamini, folik asit ve diğer besinlerin düzeyleri, beslenme eksikliklerini tespit etmek için kullanılır. Bu testler, beslenme durumunu değerlendirerek uygun tedavi ve beslenme planlarının yapılmasına yardımcı olur.
 1. İlaç Etkinliğinin İzlenmesi: İlaçların etkinliğini izlemek için de önemli bir araçtır. Birçok hastalık durumunda, tedavi sürecinde kullanılan ilaçların vücutta istenen etkileri gösterip göstermediği değerlendirilmelidir. Biyokimya testleri, kan veya diğer örneklerde ilaç metabolitlerinin seviyelerini ölçerek ilaçların etkinliğini ve uygun dozajı belirlemeye yardımcı olur. Bu şekilde, hastaların tedaviye yanıtı izlenebilir ve gerektiğinde ilaç dozajı ayarlanabilir.
 2. Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürme: Sağlıklı bir yaşam sürdürme konusunda da önemli bir rol oynar. Bu testler, vücuttaki temel metabolik süreçleri izler ve bireylerin beslenme durumunu, organ fonksiyonlarını ve sağlık durumunu değerlendirir. Bu sayede, potansiyel sağlık sorunları erken teşhis edilebilir ve önleyici tedbirler alınabilir. Biyokimya testleri, sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülmesine yardımcı olacak beslenme alışkanlıklarının belirlenmesine ve düzenli egzersiz programlarının takibine de katkı sağlar.
Sonuç: Biyokimya testleri, sağlık durumunu değerlendirmede, hastalık tanısında, tedavi izleminde ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli bir araçtır. Organ fonksiyonlarını, metabolik aktiviteleri, beslenme durumunu ve hastalık belirtilerini değerlendirerek bireylerin sağlık durumunu anlamamıza yardımcı olur. Bu testler, erken teşhis, uygun tedavi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme konusunda kritik bilgiler sunar. Sağlık uzmanları tarafından kullanılan biyokimya testleri, bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunur.