WESTERN BLOT HIV

WESTERN BLOT HIV

WESTERN BLOT TESTİ

HIV Western Blot testi pozitif sonuç alınan tarama testlerinden sonra HIV Doğrulama Testi olarak uygulanır.

HIV Western Blot testi ilgili örnekte HIV’ e özgü proteinlerin olup olmadığını gösteren bir moleküler biyoloji çalışmasıdır. Hassasiyeti düşük, özgüllüğü yüksektir. Bulaştan kısa süre sonra hassasiyeti yüksek                      4. Jenerasyon p24 antijen ve Anti HIV veya HIV RNA PCR gibi testlerin saptadığı pozitif sonucu doğrulaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla yüksek hassasiyete sahip 4. Jenerasyon p24 antijen ve Anti-HIV ve HIV RNA PCR testlerinde alınan pozitiflikler HIV Western Blot testinde derhal uygulandığında doğrulanmayabilir. Bu gibi durumlarda HIV Western Blot testi 2-4 hafta sonra tekrar edilmelidir.

Bu testte HIV virüsüne ait gp160, gp120, p68, p55, p53, gp41, p40, p30, p24, p18 gibi proteinlerden bir kısmının tespit edilmesiyle HIV Pozitifliği doğrulanmış olur.

HIV Western Blot yöntemi dünya genelinde HIV doğrulama bakımından “altın standart” bir testtir. Hassasiyeti düşük olduğu için HIV tarama testi olarak kullanılmaz.

Bu Test Nasıl Çalışır? Bu test, proteinleri bir araya getirme, ayırma, transfer etme ve tespit etme adımlarından oluşur.

  1. Protein Ayırma: İlk adımda, örneklenmiş proteinler, SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi) yöntemi kullanılarak boyutlarına göre ayrılır. Bu adımda, proteinler bir jel üzerine uygulanır ve elektrik akımı yardımıyla jel üzerinde hareket ederler. Bu hareket, proteinlerin boyutlarına göre ayrışmasını sağlar.

  2. Transfer Etme: Ayırılan proteinler daha sonra bir membran (genellikle nitroselüloz veya PVDF) üzerine transfer edilir. Bu adımda, elektrik akımı kullanılarak proteinler jel üzerinden membrana aktarılır. Membran, proteinlerin daha kolay erişilebilir ve antikorlarla etkileşime girebilir hale gelmesini sağlar.

  3. Protein Tespiti: Transfer edilen proteinlerin tespiti için önceden bilinen spesifik antikorlar kullanılır. Antikorlar, hedef proteinlere özgü olarak tasarlanır ve membran üzerindeki proteinlere bağlanırlar. Bağlanma işlemi genellikle bir enzime bağlıdır ve enzim, tespit edilen proteinin görselleştirilmesini sağlar. Sonuç olarak, hedef proteinlerin bantları oluşur ve bu bantlar analizle yorumlanır.

Yorum Yazın