HEMATOLOJİ TESTLERİ

 

HEMATOLOJİ PANELİ
Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)
Anti-Trombin III aktivitesi (AT III)
aPTT
Bence Jones Proteini
C1q-Esteraz İnhibitör Aktivitesi (Fonksiyonel Kısım)
C1q-Esteraz İnhibitör Miktarı (Kimyasal Kısım)
CH-100 (Total Hemolitik
Kompleman Aktivitesi)
Coombs Direct / İndirect
Eritropoietin
Eritrosit Osmotik Direnci (Osmotik Frajilite)
D-Dimer
Demir
Faktör II Aktivitesi
Faktör II (Protrombin) Gen Mutasyonu G 20210 A
Faktör IX Aktivitesi
Faktör V Aktivitesi
Faktör V Leiden Mutasyonu (Q506)(APC Genotipi)
Faktör VII Aktivitesi
Faktör VIII Aktivitesi
Faktör X Aktivitesi
Faktör XI Aktivitesi
Faktör XII Aktivitesi
Faktör XIII Aktivitesi
Ferritin
Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)
Fibrinojen
Familyal Akdeniz Ateşi
Mutasyon analizi
4 mutasyon analizi
12 mutasyon analizi
Folik Asit
Haptoglobin
Hemokromatozis Mutasyonu
C282Y
H63D
Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
Hemoglobin A2
Hemoglobin F
Hemoglobin H
Hemogram
Eritrosit sayısı
Hemoglobin
Hematokrit
Lökosit sayısı
Trombosit sayısı
Formül lökosit
Hemogram (Kordon Kanı)
HoloTC (Holotranskobalamin)
İmmunfiksasyon Elektroforezi
İmmunglobulin Hafif Zincirleri (Serum-İdrar) Kappa / Lambda
Kan Grubu ve Rh Alt Grupları (Jel Santrifugasyon Yöntemi)
Kanama Zamanı (Duke)
Kanama Zamanı (Template)
Kappa Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar)
Kriyofibrinojen
Kriyoglobulin
Lambda Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar)
Lupus Antikoagülanı (LAC)
LDH (Laktik Dehidrogenaz)
Lösin Aminopeptidaz (LAP)
Methemoglobin
Monotest (Heterofil Antikor)
MTHFR Mutasyonu (A 1298 C)
MTHFR Mutasyonu (C 677 T)
Oraklaşma Testi (Sickling Test)
Pıhtılaşma Zamanı
Plazminojen Miktarı
Plazminojen Aktivatör İnhibitör I (PAI-I)
Porfobilinojenüri tayini
Protein C Aktivitesi (Fonksiyonel)
Protein C Miktarı (Kimyasal)
Protein S Aktivitesi (Fonksiyonel)
Protein S Miktarı (Kimyasal)
Protrombin Zamanı (PT)
Retikülosit sayısı
Ristosetin Kofaktör Aktivitesi (von Willebrand Aktivitesi)
Sedimentasyon hızı
Seruloplazmin
Soğuk aglutinin miktarı
Soluble Transferrin Receptor
Total Demir Bağlama Kapasitesi
Total Porfirin (Kan-İdrar)
Transferrin
Transferrin Satürasyonu
Trombin Zamanı
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin H (Biotin)
Vitamin K
von Willebrand Faktör (Faktör VIII Related Antijen)

 

Yorum Yazın