Hematoloji Testleri

Hematoloji testleri, kanın bileşimini ve hücrelerinin sayısını değerlendirerek hematolojik hastalıkların teşhisinde ve tedavi sürecinin takibinde önemli bir rol oynar. Bu testler, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositler ve diğer kan bileşenleriyle ilgili değerleri ölçerek sağlık durumunu değerlendirmeye yardımcı olur. Hematoloji Testleri panelimizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.
HEMATOLOJİ PANELİ
Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) Anti-Trombin III aktivitesi (AT III) aPTT Bence Jones Proteini C1q-Esteraz İnhibitör Aktivitesi (Fonksiyonel Kısım) C1q-Esteraz İnhibitör Miktarı (Kimyasal Kısım) CH-100 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi) Coombs Direct / İndirect Eritropoietin Eritrosit Osmotik Direnci (Osmotik Frajilite) D-Dimer Demir Faktör II Aktivitesi Faktör II (Protrombin) Gen Mutasyonu G 20210 A Faktör IX Aktivitesi Faktör V Aktivitesi Faktör V Leiden Mutasyonu (Q506)(APC Genotipi) Faktör VII Aktivitesi Faktör VIII Aktivitesi Faktör X Aktivitesi Faktör XI Aktivitesi Faktör XII Aktivitesi Faktör XIII Aktivitesi Ferritin Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP) Fibrinojen Familyal Akdeniz Ateşi Mutasyon analizi 4 mutasyon analizi 12 mutasyon analizi Folik Asit Haptoglobin Hemokromatozis Mutasyonu C282Y H63D Hemoglobin Elektroforezi (HPLC) Hemoglobin A2 Hemoglobin F Hemoglobin H Hemogram Eritrosit sayısı Hemoglobin Hematokrit Lökosit sayısı Trombosit sayısı Formül lökosit Hemogram (Kordon Kanı) HoloTC (Holotranskobalamin) İmmunfiksasyon Elektroforezi İmmunglobulin Hafif Zincirleri (Serum-İdrar) Kappa / Lambda Kan Grubu ve Rh Alt Grupları (Jel Santrifugasyon Yöntemi) Kanama Zamanı (Duke) Kanama Zamanı (Template) Kappa Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar) Kriyofibrinojen Kriyoglobulin Lambda Hafif Zincirleri, Serbest (Serum-İdrar) Lupus Antikoagülanı (LAC) LDH (Laktik Dehidrogenaz) Lösin Aminopeptidaz (LAP) Methemoglobin Monotest (Heterofil Antikor) MTHFR Mutasyonu (A 1298 C) MTHFR Mutasyonu (C 677 T) Oraklaşma Testi (Sickling Test) Pıhtılaşma Zamanı Plazminojen Miktarı Plazminojen Aktivatör İnhibitör I (PAI-I) Porfobilinojenüri tayini Protein C Aktivitesi (Fonksiyonel) Protein C Miktarı (Kimyasal) Protein S Aktivitesi (Fonksiyonel) Protein S Miktarı (Kimyasal) Protrombin Zamanı (PT) Retikülosit sayısı Ristosetin Kofaktör Aktivitesi (von Willebrand Aktivitesi) Sedimentasyon hızı Seruloplazmin Soğuk aglutinin miktarı Soluble Transferrin Receptor Total Demir Bağlama Kapasitesi Total Porfirin (Kan-İdrar) Transferrin Transferrin Satürasyonu Trombin Zamanı Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin E Vitamin H (Biotin) Vitamin K von Willebrand Faktör (Faktör VIII Related Antijen)
 

Yorum Yazın