ELİZA TESTİ

ELİZA TESTİ

AİDS yani HIV enfeksiyonu yönünden tarama ve tanı amacıyla yapılan ilk ve en meşhur test Anti-HIV testidir. Burada bakılan virüse karşı vücudun salgıladığı antikorlardır, yani indirekt bir testtir ve eskiden beri  genellikle ELIZA metodu ile bakıldığından halkımız arasında “ELİZA yaptırdım” şeklinde de tanımlanır, halbuki ELIZA özel bir test değil bir metoddur ve yüzlerce değişik test bu metodla bakılır yani HIV’e özgü değildir.

Bulaş sonrası vücudun virüse karşı Anti-HIV antikorlarını sentezlemesi için  yani bu testin pozitif olması için bir süre gereklidir. Dolayısıyla şüpheli bir temastan hemen sonra Anti-HIV bakılması boşunadır. Ayrıca erken yapıldığı için sonuç negatif çıkacağından virus ile temas edilmiş olsa bile yani hastalık kapılsa bile test sonucu “yalancı negatif” olarak rapor edilir ve kişi belki de  erkenden tedaviye alınacakken sonucum negatif çıktı diye bir daha test yaptırmaz ve AIDS atlanarak hastalık gelişir.

Anti-HIV antikorları ise ortalama  3-8. haftada kanda pozitif olur. Bununla beraber bu testte sağlıklı bir sonuç almak için 3 ay beklemek gerekir genellikle, yani 3.aydan önce negatif Anti-HIV testi virüsün alınmadığını kesin olarak söyleyemez ve 2.aydan önce de bakılması bu nedenle uygun değildir. Bunun yerine, şüpheli temastan 16 gün sonra bakılması önerilen  %99.88 özgül güvenilirliğine sahip gelişmiş 4.nesil HIV DUO ULTRA testi yapılmaktadır.