Kategori: G

G6PD

G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.
Read More

GAD-65

Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb.) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80’inde görülür.
Read More

GADA

Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb.) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80’inde görülür.  
Read More

GAİTA KÜLTÜRÜ

Özellikle çocuklarda >24 saat süreli ısrarlı diare olguları ile birlikte ateş ve dışkıda kan veya bulantı, kusma ile birlikte karın ağrısı olduğunda gaita kültürü alınmalı ve etken patojen identifiye edilmelidir.
Read More

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ

Entomobea Hystolitica/dispar asemptomatik, doku invazyonsuz semptomatik veya doku invazyonlu semptomatik gibi farklı klinik tablolara neden olabilen protozoalardır. İnkübasyon periodları birkaç günden birkaç aya kadar değişebilmektedir. Ateş, karın ağrısı, kramplı daire, dışkıda kan ve mukus varlığı ile kendini gösterebilir. İntestinal invazyonla ülserlere neden olurlar. Ektraintestinal olarak en çok tutulan bölge karaciğerdir. Tanıda en sık kullanılan metod […]
Read More

GAİTADA GİZLİ KAN ARAŞTIRILMASI

Gaitada Gizli Kan (Fecal Occult Blood, FOB) gaitada bulunan ancak genelde gözle görülemeyen kan için kullanılan bir terimdir. Gaitada gizli kan varlığının tespit edilmesi gastrointestinal kanama şüphesi olan hastalar için tanı konmasında önemli bir adımdır. Ayrıca kolorektal kanserin popülasyon taramasında kullanılan tek pratik yöntemdir.
Read More