GAİTADA AMİP İNCELEMESİ

GAİTADA AMİP İNCELEMESİ

Entomobea Hystolitica/dispar asemptomatik, doku invazyonsuz semptomatik veya doku invazyonlu semptomatik gibi farklı klinik tablolara neden olabilen protozoalardır. İnkübasyon periodları birkaç günden birkaç aya kadar değişebilmektedir. Ateş, karın ağrısı, kramplı daire, dışkıda kan ve mukus varlığı ile kendini gösterebilir. İntestinal invazyonla ülserlere neden olurlar. Ektraintestinal olarak en çok tutulan bölge karaciğerdir. Tanıda en sık kullanılan metod direk mikroskobik incelemedir.

 

Yorum Yazın