ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR

ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR

Düz kasa karşı antikorlar (Anti -smooth muscle antibodies, ASMA), otoimmün karaciğer hastalıklarından otoimmün hepatitlerde rodent doku kesitleri kullanılarak indirekt İmmünfl oresans yöntemle gösterilmiştir. Son yıllarda düz kasa karşı antikorların otoimmün hepatitlerdeki hedef antijen olan F-aktin dışında çeşitli sitosketal antijenlerle de reaksiyon verdiği gösterilmiştir. Düz kasa karşı antikorlar çeşitli karaciğer hastalıklarında (otoimmün hepatit, karaciğer sirozu) oluşur. Tayini özellikle otoimmün kronik aktif hepatitin tanısı için önemlidir. ASMA enfeksiyoz mononükleoz ve diğer virüs enfeksiyonlarında, sistemik lupus eritematozusda, malign melanom akciğer ve over kanserlerinde saptanabilir ancak bu hastalıklarda tanısal önemi yoktur. Viral hepatitlerde titre genellikle hızlı yükselir. Düşük titrede ASMA primer biliary karaciğer sirozu (%50), alkole bağlı karaciğer sirozunda, meme ve over karsinomaları safra obstrüksiyonları, ve sağlıklı bireylerde saptanabilir.

Yorum Yazın