Kategori: A

ALERJİ PANELİ

  ALERJİ PANELi Alerji, normalde vücudumuzun tepki vermemesi gereken maddelere karşı oluşturduğu aşırı duyarlılıktır. Alerji, yasam boyu devam eden kronik bir hastalıktır. Vücudunuzun neye tepki gösterdiğini anlayarak o maddelerden uzak durmaya çalışabilir. ve tedaviyle etkiyi en aza indirerek yasam kalitenizi yükseltin.   MOLEKÜLER ALERJİ PANELİ GIDA İNTOLERANSI
Read More

AMA TİP M-2

M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde primer bilier siroza en spesifik olandır. Yanlış negatiflikleri çok nadirdir. Bununla beraber M-2 seviyesi hastalığın aktivitesi ve progresyonu hakkında bilgi vermez (Ayrıca Bk. Otoimmün Hepatit Paneli ve ENA – 12’li panel).
Read More

AMİLAZ

Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreatit, pankreatik kist ve pseudo kistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik, safra yolları hastalıkları, diabetik ketoasidoz, peritonit, makro amilazemi, bazı akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma,kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve […]
Read More

AMİLAZ (İdrar)

Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde ve pankreatit ayırıcı tanısında kullanılır. Serum amilazında artışa neden olan hastalıklardan farklı olarak böbrek yetmezliği ve makroamilazemide idrar amilaz düzeyi normal veya düşüktür. Ayrıca akut pankreatit atağından sonra idrar amilaz düzeyinin 2 haftadan uzun süre yüksek kalması pseudokist oluşumu lehine bir bulgudur.
Read More

AMİNOLEVULİNİK ASİT

Akut porfiria tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Özellikle akut atak sırasında alınacak bir örnekte (spot veya 24 saatlik idrar) ALA, porfobilinojen ve idrar porfirinlerinin tespiti porfiria tanısını koyduracak veya ekarte ettirecektir. Kurşun zehirlenmesi,herediter tirozinemi, diabetik ketoasidoz, gebelik ve bazı antikonvülzan ilaçlar idrar ALA düzeyinde yükselmeye neden olurken, alkolik karaciğer hastalığında idrar ALA düzeyi düşer
Read More

AMİP ANTİJENİ

Amoebiasis, E. histolytica’nın neden olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir parazit enfeksiyonudur. Enfeksiyon, E. histolytica kistleri içeren dışkı ile kontamine olmuş su ve gıdaların alınması ile bulaşmaktadır. Antijen saptanması E. histolytica ve E. dispar tür ayrımına da yardımcı olacaktır.
Read More

AMİP ANTİKORU

Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer apsesi) tanısında kullanılır. Kullanılan yöntemin spesifitesi yüksek, sensitivitesi değişkendir. Karaciğer apselerinde %100, amebik dizanterilerde ise %98 oranında antikorun yükseldiği görülür.
Read More

AMNİYOTİK SIVI FOSFOLİPİDLERİ

Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır. L/S oranının 34. gebelik haftasından sonra artmaya başladığından, hastanın gebelik yaşı dikkate alınarak sonuç değerlendirilmelidir. L/S çalışmasındaki matür sonuçların prediktif değeri %95-100 iken, immatür sonuçların değeri %33-50 arasında kalmaktadır. Kontrolsüz diabetik gebeliklerde L/S oranının etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. Plazmada lesitin ve spingomyelin bulunduğundan, amniyon mayiine kan karışması L/S çalışmasının sonucunu etkileyebilir. […]
Read More

AMONYAK

Hepatik ensefalopati tanısı ve hiperalimentasyon tedavisi alan hastaların takibinde kullanılır. Karaciğer yetmezliği, Reye sendromu, siroz, gastrointestinal kanama, portal-sistemik şantlar ve bazı böbrek hasta lıklarında da amonyak düzeyi artabilir. Üre siklusunun bozulduğu hastalıklardan hiperamonyemi tip I, argininemi, ve ornitinemide açlık amonyak düzeyleri artarken, hiperamonyemi tip II, sitrüllinüri, argininosüksinik asidüri ve lizinin toleransında ise diyetle protein alımını […]
Read More