Etiket: ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR

  • Anasayfa
  • Tag: ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR

ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR

Düz kasa karşı antikorlar (Anti -smooth muscle antibodies, ASMA), otoimmün karaciğer hastalıklarından otoimmün hepatitlerde rodent doku kesitleri kullanılarak indirekt İmmünfl oresans yöntemle gösterilmiştir. Son yıllarda düz kasa karşı antikorların otoimmün hepatitlerdeki hedef antijen olan F-aktin dışında çeşitli sitosketal antijenlerle de reaksiyon verdiği gösterilmiştir. Düz kasa karşı antikorlar çeşitli karaciğer hastalıklarında (otoimmün hepatit, karaciğer sirozu) oluşur. […]
Read More