(0532) 491 56 69

APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

Apo E genotipleri tip III hiperlipoproteinemi ve erken koroner kalp hastalığı gelişimi ile ilişkilidir. Ayrıca e4 allelinin varlığı Alzheimer hastalığı için önemli bir genetik risk faktörüdür.

Yorum Ekle