APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

  • Anasayfa
  • A
  • APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

Apo E genotipleri tip III hiperlipoproteinemi ve erken koroner kalp hastalığı gelişimi ile ilişkilidir. Ayrıca e4 allelinin varlığı Alzheimer hastalığı için önemli bir genetik risk faktörüdür.

Yorum Yazın