TÜM KROMOZOM FISH

TÜM KROMOZOM FISH

Dismorfik bulgu, konjenital malformasyon, büyüme ve gelişme geriliği, mental ve motor retardasyon, infertilite, kötü obstetrik öykü, üç ya da daha fazla gebelik kaybı, ailede kromozom anomalisi varlığı nedenleriyle kromozomlardaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanması amacıyla yapılan kromozom incelemesi sonunda bulunan yapısal değişikliklerin doğru tanımlanabilmesi için tüm kromozomların ayrı ayrı boyanmasına olanak tanıyan çok renkli tüm kromozom FISH yöntemi ile detaylı inceleme yapılabilmektedir.

Yorum Yazın