Kategori: T

TROMBOFİLİ PANAELİ

          TROMBOFİLİ PANELİ  (3’lü PAKET ) Faktör V H1299 Mutasyonu Protrombin Gen Mutasyon Analizi MTHFR Mutasyon Analizi 677   TROMBOFİLİ PANELİ  ( 4’Lü PAKET ) Faktör V H1299 Mutasyonu Protrombin Gen Mutasyon Analizi MTHFR Mutasyon Analizi 677 MTHFR Mutasyon Analizi 1298   TROMBOFİLİ PANELİ  ( 6 ‘li ) Faktör V Cambridge […]
Read More

TER TESTİ

Bu test kistik fibrozis denilen önemli bir hastalığın olmadığının gösterilmesi için yapılması gereken testtir. Bu test kolun terletilmesi ile yapılmaktadır. ve her yaşta yapılabilir. Ağrı veya acı vermez. Kolay uygulanabilen bir testtir.   Test Hakkında Fiyat Almak ve Ayrıntılı Bilgi için,   Lütfen Bizimle İrtibata geçiniz…   Lütfen Canlı Destek Link’mizi Tıklayınız. veya İletisim: 0532 491 56 […]
Read More

TÜBERKÜLOZ BACTEC KÜLTÜRÜ

Tüberküloz tanısına yönelik çeşitli hızlı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler geleneksel tanı yöntemlerinin en büyük dezavantajı olan tanının uzun sürmesini kısmen ortadan kaldırmıştır. BACTEC 460 ile yapılan kültür, duyarlı cihazlarla, yarı otomatik olarak metabolik ürünlerin saptanması yoluyla sıvı besiyerlerinde üremenin görülmesi esasına dayanır.
Read More

TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ

Kanama problemi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Trombositlerin en önemli fonksiyonu, hasar görmüş doku yüzeylerine adezyon ve birbirlerine agregasyon (kohezyon) ile tutunarak hemostazı sağlamalarıdır. Trombositlerden salgılanan kollajen, ADP, epinefrin, serotonin ve ristosetin gibi maddeler agregasyonu sağlar.Trombosit fonksiyonlarının ölçümü, bu agregasyon basamağının kontrolü ile yapılır.
Read More

TETANOZ İMMUNİTE KONTROL

Tetanoz aşısına antikor cevabının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca immünyetmezliklerin tanısında da kullanılabilir. Aşı cevabının değerlendirilmesinde, aşı öncesi ve sonrasında alınan örneklerde testin yapılması tercih edilmektedir. Bu test tetanoz enfeksiyonunun tanısında kullanılamaz
Read More

TÜM KROMOZOM FISH

Dismorfik bulgu, konjenital malformasyon, büyüme ve gelişme geriliği, mental ve motor retardasyon, infertilite, kötü obstetrik öykü, üç ya da daha fazla gebelik kaybı, ailede kromozom anomalisi varlığı nedenleriyle kromozomlardaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanması amacıyla yapılan kromozom incelemesi sonunda bulunan yapısal değişikliklerin doğru tanımlanabilmesi için tüm kromozomların ayrı ayrı boyanmasına olanak tanıyan çok renkli tüm […]
Read More

Trombofili Paneli (12’li)

Trombofili Paneli (12’Lİ PAKET ) Faktör V H1299 Mutasyonu (FVR2) Faktör XIII  Mutasyonu (V34L) Protrombin Gen Mutasyon Analizi (F II) MTHFR Mutasyon Analizi 677 MTHFR Mutasyon Analizi 1298 Beta Fibrinojen -455 G>A Faktör V Leiden Analizi APO B3500Q Mutasyonu PAI 4G/5G Poliformizmi APO-E ACE I/D Genotiplemesi HPA 1a/b PANEL NEDİR ? PANEL NASIL YAPILIR ? PANEL […]
Read More

TRİZOMİ 10

Çocukluk çağı akut B-hücreli lenfositer lösemide; +4 ile birlikte olması iyi prognoz belirteci olarak kabul edilir.
Read More

TRİZOMİ 5

Çocukluk çağı AML ve ALL2de görülür. ALL’de hiperdiploidi ile birlikte olması kötü prognostik belirteç olarak kabul edilmektedir
Read More

TRİZOMİ 4

Primer ve sekonder akut myeloid lösemide ender olarak tek sitogenetik bulgu olabilir. M1-M2 ve M4’te aynı sıklıkta gözlenir. CKIT mutasyonu olmayan hastalarda prognostik belirleyiciliği olmamasına rağmen CKIT mutasyonu olan hastalarda +4 olması hastalığın hızlı ilerlemesi için gösterge olabilir. Çocukluk çağı akut B-hücreli lenfositer lösemide; +10 ile birlikte olması iyi prognoz belirteci olarak kabul edilir.
Read More