TRİZOMİ 5

TRİZOMİ 5

Çocukluk çağı AML ve ALL2de görülür. ALL’de hiperdiploidi ile birlikte olması kötü prognostik belirteç olarak kabul edilmektedir

Yorum Yazın