TRİPTAMİN

TRİPTAMİN

Karsinoid tümörlerin tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Karsinoid sendrom, migren, şizofreni, esansiyel hipertansiyon, Huntington hastalığı ve Duchenne musküler distrofide serum serotonin düzeyi artar. Dumping sendromu, akut intestinal obstrüksiyon, kistik fibrozis ve AMI’de de serotonin düzeyinde hafif yükselme görülebilir. Lityum, MAO inhibitörleri, metildopa, morfin ve rezerpin kullanımı serotonin düzeyini etkileyebilir.

Yorum Yazın