TOTAL TİROKSİN

TOTAL TİROKSİN

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidide artarken, hipotiroidide azalır. Tiroksin replasman tedavisi alan kişilerde TT4 yüksek bulunabilir. Ayrıca TBG’nin artışına neden olan durumlarda (oral kontraseptif kullanımı, gebelik vb.) serum TT4 düzeyi yükselebilirken, TBG’nin azaldığı durumlarda (genetik TBG düşüklüğü, nefrotik sendrom vb.) TT4 düzeyi düşebilir. T4 otoantikorlarının bulunduğu durumlarda ise TT4 yüksek, TT3 normal çıkabilir.

Yorum Yazın