TOKOFEROL

TOKOFEROL

E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. 310 Bu nedenle Vit E / lipid oranı serum Vit E düzeyinin değerlendirilmesinde daha iyi bir göstergedir. Vit E / Total kolesterol + Trigliserit = 1,4-5,7 Vit E / Total lipid > 0,6 (çocuk) > 0,8 (yetişkin) ol malıdır.

Yorum Yazın