TİROGLOBULİN ANTİKORLARI

TİROGLOBULİN ANTİKORLARI

Otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. TPO antikorları ile karşılaştırıldığında, önemi daha azdır. Hashimoto tiroiditi, Graves hastalığı, tiroid karsinomları, idiopatik miksödem, pernisyöz anemi, SLE ve de Quervain subakut tiroiditinde anti-tiroglobulin antikor düzeyi yükselebilir. Normal popülasyonun %10’unda düşük düzeyde yükseklik görülebilir. Ayrıca tiroglobulin düzeyi düşük olan hastalarda da anti-tiroglobulin düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobulin antikorlarının varlığı, tiroglobulin ölçümünde interferansa neden olabilmektedir.

Yorum Yazın