TBG

TBG

T3 ve T4 hormonlarının plazmada bağlandığı taşıyıcı proteindir. Genellik le TSH düzeyi ile uyumsuz olan TT3 ve TT4 düzeylerinin, TT4 ile FT4 düzeyleri arasında uyumsuzluk olan durumların, aşırı artmış veya azalmış TT4 düzeylerinin ve konjenital TBG eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Enfeksiyöz hepatitler, akut intermit tantporfiria, gebelik ve hipotiroidide TBG düzeyi artarken, kronik hastalıklar, cerrahi stres ve nefrotik sendromda TBG düzeyi düşer.

Yorum Yazın