TBC PCR

TBC PCR

Örnekte doğrudan M.tuberculosis varlığının gösterilmesinde kullanılır. Bu yöntemle, örnekte 1 basil/mL olduğunda bile tanı konulabilmektedir. En önemli avantajı hızlı tanı olanağı sağlamasıdır.

Yorum Yazın