TAŞ ANALİZİ

TAŞ ANALİZİ

Üriner sistem taşları, farklı oranlarda, çeşitli kristaller ve organik matriksten oluşur. Çok farklı tipleri olmakla birlikte en sık görülenler kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat, ürik asit, magnezyum amonyum fosfat ve sistin taşlarıdır. Tüm taşların %80’i ise kalsiyum içerir. Yapılan çalışmalara göre yaşam boyu üriner sistem taş hastalığı ile karşılaşma oranı erkeklerde %10, kadınlarda ise %4 civarındadır. Ayrıca hastalarının %80’inde hastalık tekrarlar. Bu nedenle taşın içeriğinin bilinmesi, tanı ve tekrar taş oluşumunun önlenmesi için çok önemlidir. Laboratuvarımızda üriner sistem taş analizi, referans bir yöntem olan FTIR (Refl ectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ile yapılmaktadır. Bu yöntem ile önce taşın FTIR spektrumu çıkarılmakta ve daha sonra 18.000 spektrum olan bir kütüphaneden karşılaştırma yapılarak içerik hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır. Referans olmasının yanı sıra hangi maddenin ne oranda bulunduğunun da verilmesi yöntemin bir diğer üstünlüğüdür.

Yorum Yazın