TAG 72

TAG 72

Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik gastrik karsinomlarda CA 72-4 düzeyi yükselir. Ayrıca bazı benign durumlarda da (pankreatit, karaciğer sirozu, pulmoner hastalıklar, romatoid hastalıklar, jinekolojik hastalıklar, gastro intestinal sistem hastalıkları vb.) CA 72-4 düzeyi artabilir. Tarama testi olarak kullanılmamalıdır.

Yorum Yazın