SİSTİN

SİSTİN

Sistinüri tanı ve takibinde kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik amino asidürilerde ise sistin atılımı normaldir

Yorum Yazın