Kategori: S

SCL-70 ANTİKORLARI

SLE, Sjögren sendromu, progresif sistemik sklerozis, polimyozit, dermatomyozit, overlap sendromu, sharp sendromu (mixed konnektif doku hastalığı) ve primer bilier siroz gibi otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları özellikle intersitisiel pulmoner fibrozis ve simetrik poliartriti olan polimyozitli hastaların tanısında kullanılır. Jo-1 antikorları pozitif olan hastalarda pulmoner tutulum riski daha fazladır. RNP antikorları ise SLE, miks bağ […]
Read More

SERUM GLUTAMİK PİRÜVAT TRANSAMİNAZ

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur
Read More

SGOT

Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır. Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kolestatik ve obstrüktif sarılık, kronik hepatitler, enfeksiyoz mononükleoz, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları, akut MI, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar, hipotiroidizm, intestinal obstrüksiyon, […]
Read More

SGPT

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur
Read More

SHBG

Testosteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ve sirozda SHBG düzeyi düşerken, hipotiroidizm, hirşutizm, obesite ve polikistik over sendromunda SHBG düzeyi artar.
Read More

SİDEROFİLİN

Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir. Demir eksikliği anemisi, gebelik, östrojen kullanımı ve her türlü akut iltihabi durumda serum transferrin düzeyi artarken, kalıtsal atransferrinemi, kronik iltihabi hastalıklar, maligniteler, hepatoselüler hastalıklar, malnutrisyon ve nefrotik sendromda ise transferrin düzeyi düşer
Read More

SİKLİNG TESTİ

Orak hücreli anemi tanısında kullanılır. HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinlerin (ör. HbC-Harlem) varlığında test pozitif olur. Orak hücreli anemi, sickle trait ve HbS’in diğer hastalıklarla kombine olduğu durumlarda (beta talasemi vb.) HbS görülür. Sikling testinin pozitif olması durumunda kesin tanı için doğrulayıcı testler (ör. Hb elektroforezi) yapılmalıdır.
Read More

SİSTİN

Sistinüri tanı ve takibinde kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik amino asidürilerde ise sistin atılımı normaldir
Read More

SİTRAT

Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. İdrardaki sitrat, kristal oluşumunu inhibe ederek özellikle kalsiyum içeren renal taş oluşumuna engel olur.
Read More

SİTRİK ASİT

Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır. İdrardaki sitrat, kristal oluşumunu inhibe ederek özellikle kalsiyum içeren renal taş oluşumuna engel olur.
Read More