Sifilis ( TPIHA )

Sifilis ( TPIHA )

  • SİFİLİS NEDİR?
  • SİFİLİS NASIL BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEREDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?
  • SİFİLİS NASIL TESPİT EDİLİR?

SİFİLİS 

Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. sifilis tanısı için kullanılan treponemal testlerden olan TPHA, gerçek ve yalancı pozitif nontreponemal test sonuçlarının doğrulaması için kullanılmaktadırlar. Ömür boyu pozitif kaldığı için tedavi takibinde kullanılamaz.

Sifilis Hastalığı

Sifilis, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Sifilis genellikle cinsel temas yoluyla, özellikle de korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır, ancak hamile bir kadından bebeğine de geçebilir. Sifilis, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, erken teşhis ve tedavi ile sifilis kontrol altına alınabilir.

Sifilis, genellikle üç aşamada ilerler: primer, sekonder ve üçüncül (geç) aşama. Her aşama farklı semptomlara sahip olabilir.

  1. Primer aşama: Enfeksiyonun başlangıcında ortaya çıkar. Bu dönemde, enfeksiyon yerinde genellikle ağrısız bir yara veya yaralar (şankr) oluşur. Şankr, cinsel temas yoluyla bulaşan bir enfeksiyon belirtisi olarak görülmez ve çoğu zaman ağrısızdır. Şankr genellikle vücudun genital bölgelerinde veya ağızda görülür ve yaklaşık 3 ila 6 hafta sürebilir.

  2. Sekonder aşama: Primer aşamadan birkaç hafta veya ay sonra gelişir. Bu aşamada, vücudun farklı bölgelerinde döküntüler, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, kas ağrıları gibi genel grip benzeri semptomlar ortaya çıkabilir. Bu semptomlar genellikle kendiliğinden geçer, ancak tedavi edilmezse tekrarlayabilir.

  3. Üçüncül (geç) aşama: Sifilisin tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkar ve genellikle enfeksiyonun başlamasından yıllar sonra gelişir. Bu aşamada sifilis vücutta ciddi hasara neden olabilir. Kalp, beyin, sinir sistemi, kemikler ve diğer organlar etkilenebilir. Üçüncül aşama semptomları arasında cilt ülserleri, kemik lezyonları, sinir sistemi bozuklukları, görme ve işitme kaybı, kalp sorunları gibi ciddi sağlık sorunları yer alır.

Test Hakkında Detaylı Bilgi Almka için :  0532 491 56 69    kantahlili@hotmail.com

Yorum Yazın