SİDEROFİLİN

SİDEROFİLİN

Plazmada demir transportunu sağlayan major proteindir. Demir eksikliği anemisi, gebelik, östrojen kullanımı ve her türlü akut iltihabi durumda serum transferrin düzeyi artarken, kalıtsal atransferrinemi, kronik iltihabi hastalıklar, maligniteler, hepatoselüler hastalıklar, malnutrisyon ve nefrotik sendromda ise transferrin düzeyi düşer

Yorum Yazın