RUBELLA IGG WESTERNBLOT

RUBELLA IGG WESTERNBLOT

Gebelik sırasında rubella enfeksiyonu geçirdiğinden şüphelenilen vakaların değerlendirilmesinde kullanılır. Geçirilmiş enfeksiyonlarda Rubella IgM aylarca pozitif kalabileceğinden ve romatoid faktör, poliklonal B-hücre stimülasyonu gibi interfere edici maddeler test sonucunda yanlış pozitifl iğe neden olabileceğinden, özellikle gebelik sırasında geçirilmiş enfeksiyonların tanısı çok önemlidir. Rubella enfeksiyonunun geçirildiği zamanın tespiti için avidite testi kullanılabilir. Bu testin cevap veremediği vakalarda ise western blot yardımcı olabilir. Burada virüsün envelope proteinleri olan E1 ve E2 varlığına bakılır. E1’e karşı IgG antikoru varlığı enfeksiyon sonrası 4-6 gün için görülürken, E2’ye karşı gelişen antikorlar 3-4 ay süre ile görülebilir

Yorum Yazın