RUBELLA IgG AVİDİTE

RUBELLA IgG AVİDİTE

Rubella enfeksiyonun klinik tanısı güvenli olmadığı için serolojik testlere ihtiyaç vardır ve rubellaya özgü IgM pozitifliği ile tanı konulur. Akut enfeksiyonun göstergesi olan IgM antikorları primer enfeksiyon veya aşı ile immünizasyon sonrası pozitifleşerek enfeksiyondan sonra uzun süre pozitif kalabilir veya başkaviral-otoimmün hastalıklarda çapraz reaksiyon nedeniyle pozitif saptanabilir. Rubellanın fetüste ciddi anatomik ve fonksiyonel anomalilere yol açtığı göz önünde bulundurulduğunda, serolojik tablonun ortaya konulması gebeliğin devamı veya sonlandırılması kararı açısından hayati önem taşımaktadır. Rubella IgM ve yüksek titrede de olsa rubella IgG pozitifl iği saptanarak tüm gebelik boyunca persiste kalan kişilerde olası riskler tartışılarak avidite testinin yapılması oldukça önemli görünmektedir.

Yorum Yazın