NT- ProBNP

NT- ProBNP

Asemptomatik hastalar da dahil olmak üzere her seviyedeki konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.

Yorum Yazın