Kategori: N

Neuromyelitis optica (NMO)

Neuromyelitis optica (NMO) NEDİR Neuromyelitis optica (NMO) NASIL YAPILIR Neuromyelitis optica (NMO) NEREDE YAPILIR Neuromyelitis optica (NMO) ÜCRETİ NE KADARDIR Neuromyelitis optica (NMO),selektif olarak optik sinirler ve spinal kordu etkileyen, idiopatik inflamatuvar demyelinizan bir hastalıktır. Semptomlarımultiple skleroza benzer ve relapslarla seyreder. Rekürren optik nörit vemyeliti olan hastalar daha öncelerisıklıklamultiplskleroz olarak kabul edilirken, klinik çalışmalarserebrospinalsıvıda eşlenmemiş oligoklonal bantların yokluğunu ve beyin lezyonlarının […]
Read More

NAG

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken ta nısında da NAG değerlidir.
Read More

N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken ta nısında da NAG değerlidir.
Read More

Neisseriae Gonorrhoeae Kültürü

Neisseriae gonorrhoeae Kültürü izolasyonu ve identifikasyonu Neisseria gonorrhoeae kültürü, gonore adı verilen bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun (bel soğukluğu) teşhisinde kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, Neisseria gonorrhoeae adlı bakterinin varlığını tespit etmek için kullanılır. Neisseria gonorrhoeae, genital bölgelerde enfeksiyona neden olan bir bakteridir ve üretrit, servisit, pelvik enfeksiyonlar ve diğer enfeksiyonlara yol açabilir. Neisseria […]
Read More

NEONATAL TSH

Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır. Ayrıca 15-18 mIU/mL aralığındaki sonuçların da klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve takibi önerilir.
Read More

NH3

Hepatik ensefalopati tanısı ve hiperalimentasyon tedavisi alan hastaların takibinde kullanılır. Karaciğer yetmezliği, Reye sendromu, siroz, gastrointestinal kanama, portal-sistemik şantlar ve bazı böbrek hasta lıklarında da amonyak düzeyi artabilir. Üre siklusunun bozulduğu hastalıklardan hiperamonyemi tip I, argininemi, ve ornitinemide açlık amonyak düzeyleri artarken, hiperamonyemi tip II, sitrüllinüri, argininosüksinik asidüri ve lizinin toleransında ise diyetle protein alımını […]
Read More