N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ

N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken ta nısında da NAG değerlidir.

Yorum Yazın