MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ

MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ

Sık görülen kanserlerden primer kolorektal kanserde tedavinin planlanması için stage tayininin yapılması büyük önem taşımaktadır. Belli histomorfolojik özellikler prognostik gösterge olarak kabul edilmektedir. Ancak, aynı histomorfolojik özelliklere sahip tümörlerin gelişiminin farklı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, yüksek riskli hastaların belirlenmesinde ek biyolojik göstergeler kullanılmaktadır. Kolorektal kanserlerin büyük bir kısmı “kromozomal instabilite”ye yol açan tümör baskılayıcı gen kaybı ya da onkogen aktivasyonu ile gelişmektedir. Bir diğer yol ise, DNA onarımının kusurlu olması sonucu gelişir ve DNA’nın kodlamayan bölgelerinde mutasyon birikimi (=mikrosatellit instabilitesi) ile karakterizedir. Mikrosatellit instabilitesi (=MSI) sporadik kolon kanserlerinin %10–20 ‘sinde gözlenir. Kolorektal kanserlerde MSI pozitifliği instabilite göstergelerinden duyarlılığının %97 üzerinde olduğu bilinen BAT26 kullanılarak çalışılmaktadır.

Yorum Yazın