Kategori: M

MAGNEZYUM (İdrar)

Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.
Read More

Makroprolaktin Taraması

Makroprolaktin Taraması prolaktinin, IgG’ye bağlı olarak bulunan ve fizyolojik olarak inaktif olan formudur. Toplumda akroprolaktin görülme prevalansı %1,5 olmasına rağmen, hiperprolaktinemisi olanlarda bu rakam çok daha büyüktür. Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında makroprolaktin varlığı ekarte edilmelidir. Makroprolaktin taraması, prolaktin hormonunun kanda yüksek düzeylerde bulunması durumunda gerçek prolaktin eksikliği veya hiperprolaktinemi (yüksek prolaktin seviyeleri) arasındaki ayrımı yapmak için […]
Read More

MAGNEZYUM

Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyonu genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel hareket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple myelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens, kronik glomerülo nefrit, hiperaldosteronizm,diabetik […]
Read More

MANTAR DİREK BAKIM

Dermatofitozlar insanlarda keratin dokuların enfeksiyonu şeklinde kendini gösterir. Deri, saç ve tırnak örneklerinin direk mikroskobik incelenmesi, mantara bağlı etiyolojinin saptanmasında en hızlı yöntemdir.
Read More

Mb

Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör. iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enjeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor bulunması ve romatoid artritte myoglobin düzeyi düşer. AMI […]
Read More

METABOLİK HASTALIK TARAMASI

Örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açil kar nitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın aşağıdaki kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır:  Amino Asit Metabolizması Bozuklukları . Fenilketonüri                    . Homosistinüri . Hiperfenilalaninemi           . Hipermetioninemi .Tirozinemi Tip I                 . Nonketotik hiperglisinemi . Maple syrup urine disase  . HHH senromu Üre Siklusu […]
Read More

METANEFRİNLER (İdrar)

Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir
Read More

METANEFRİNLER

Feokromasitoma tanısında kullanılır. Plazma metanefrinlerinin feokromasitoma tanısı için sensitivitesi %97, spesifitesi ise %90’dır. Tarama testi olarak spesifitesi yüksek olan idrar metanefrinleri ve katekolaminleri kullanılırken, yüksek riskli hastalarda plazma metanefrinleri tercih edilir.
Read More