METANEFRİNLER

METANEFRİNLER

Feokromasitoma tanısında kullanılır. Plazma metanefrinlerinin feokromasitoma tanısı için sensitivitesi %97, spesifitesi ise %90’dır. Tarama testi olarak spesifitesi yüksek olan idrar metanefrinleri ve katekolaminleri kullanılırken, yüksek riskli hastalarda plazma metanefrinleri tercih edilir.

Yorum Yazın