MDS PANELİ

MDS PANELİ

Çoklu ilaç direncine en sık yol açan genetik değişikliktir. MDR1 geni(= plasma glycoprotein, Pgp, ABCB1, ATPbinding cassette sub-family B member 1, PGY1) intestinal epitel, hepatosit, proksimal renal tubular hücre ve kapiller endotel protein sentezlemektedir.MDS için European Leukemia Net tarafından önerilen çalışma protokolü aşağıda verilmiştir.

Yorum Yazın