LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCRE TESTİ

LUPUS ERYTHEMATOSUS HÜCRE TESTİ

SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonları ve lupoid hepatitte de LE hücresi %3-9 oranında görülür.

Yorum Yazın