Lp (a)

Lp (a)

Lp(a) düzeyinin yüksek olması myokard enfarktüsü, felç ve koroner arter hastalığı için riski arttıran bir faktördür. Ayrıca kontrolsüz diabet ve ağır hipotiroidizmde de Lp(a) düzeyi artabilir.

Yorum Yazın