LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ

LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ

L. Monocytogenes özellikle menenjit, ensefalit ve/veya septisemiye neden olan bir enfeksiyondur. Gebelerde de plasentayı geçebildiğinden plasentit, amniyonit, fetüs enfeksiyonu abortusa yol açabilmektedir. İnkübasyon dönemi bilinmemektedir

Yorum Yazın