LEGİONELLA ANTİJEN

LEGİONELLA ANTİJEN

Tüm legionella enfeksiyonlarının %80-85’i L.pneumophilia kaynaklıdır ve bu vakaların büyük çoğunluğundan da L.pneumophiliaserogrup 1 sorumludur. Her ne kadar Legionella pnömonisinin tanısında respiratuvar örneklerin yanı sıra serum ve idrar örnekleri de kullanılabilse de, hastalıkta balgam üretimi olmadığından respiratuvar örneklerin değeri azdır. Akut hastalığın tanısında bugün en sık tercih edilen test idrarda legionella antijeninin tespitidir. Semptomların ortaya çıkmasından 3 gün sonra idrarda antijen saptanabilir. Bu test Legionella pneumophilia subgrup 1’e özgüdür. Testin pozitif çıkması mevcut veya geçirilmiş enfeksiyon lehine yorumlanır. Negatif sonuçlar ise hastalığı ekarte ettirmez. Diğer serogruplara ait bir enfeksiyon olabilir, erken dönemde antijen saptanamayabilir veya antijen düzeyi çok düşük olabilir.

 

Yorum Yazın