LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)

LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)

İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar

Yorum Yazın