KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ

KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ

Kulakta kaşıntı, ağrı ve akıntı ile kendini gösterebilen, dış ve orta kulak enfeksiyonlarına neden olan başlıca patojenler S. Aureus, S. Pyogenes, S.pneumonia, H. İnfl uenzae, P.Aeuroginosa,M. Catarrhalis, Vibrio alginolyticus, ve nadiren gram negatif basiller ve anaerop patojenlerdir.

Yorum Yazın