Kategori: K

K

Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Trombositoz, lösemi, hemoliz, doku hasarı, status epileptikus, malign hiperpireksi, asidoz, akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, pseudo hipoaldosteronizm, ağır egzersiz, şok ve de hidratasyon da serum potasyum konsantrasyonu artar. Kronik açlık, diare, kusma, intestinal fistüller, renal tübülerasidoz, Fanconi sendromu, primer ve sekonder aldosteronizm, Cushing sendromu, Bartter […]
Read More

KALSİFEROL

Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivite sinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır (Ayrıca Bk. 1,25-dihidroksi vitamin D3).  
Read More

KALSİTONİN

Medüller tiroid karsinomlarının tanısında ve kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Bazı akciğer, meme ve pankreas kanserleri, Zollinger-Ellison sendromu, pernisyöz anemi, kronik böbrek yetmezliği, pseudo hipoparatiroidizm, APUD hücreli tümörler, karsinoid sendrom, alkolik siroz, gebelik ve benign akciğer hastalıklarında serum kalsitonin seviyesi yükselir
Read More

KABAKULAK ANTİKORLARI IgM ve IgG

IgM antikorları klinik bulguların görülmeye başladığı 3-4. gününde saptanmaya başlar ve 8-12 haftaya kadar pozitif saptanmaya devam eder. IgG semptomlar başladıktan sonra 7-10 gün sonra pozitifl eşir, yıllarca yüksek düzeyde varlığını sürdürür ve yaşam boyu saptanabilir. Bağışıklık kontrolünde de IgG antikoru çalışılmaktadır.
Read More

KALSİYUM

Çeşitli endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılır. Primer ve tersier hiperparatiroidizm, kemik metastazları, çeşitli maligniteler, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidozis, vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, tirotoksikozis, akromegali ve dehidratasyona neden olan durumlarda serum Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudo hipoparatiroidizm,vitamin D eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, magnezyum eksikliği, akut pankreatit, hiperfosfatemi, sistinozis, osteomalazi, alkolizm, hepatik siroz ve hipoalbuminemi […]
Read More

KALSİYUM (İdrar)

Kalsiyum metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Hiperparatiroidizm, osteolitik kemik metastazları, myeloma, osteoporozis, vitamin D in toksikasyonu, distal renal tübüler asidoz, idiopatik hiperkalsiüri, tirotoksikozis, immobi lizasyon ve sarkoidozisde idrar Ca düzeyi artarken, hipoparatiroidizm, pseudo hipoparatiroidizm, rikets, akut nefrit, osteomalazi, serum Ca düzeyinin düşük olduğu durumlar, osteoblastik metastazlar, hipotiroidizm ve celiac sprue hastalığında idrar Ca düzeyi düşer.
Read More

KAN KÜLTÜRÜ

Kan kültürü almak için endikasyonlar çeşitlidir ve standardize edilmemiştir. Ateş kan kültürü alınmasının en sık nedenidir. Ayrıca üşüme, taşikardi, taşipne gibi kanda mikroorganizma varlığını düşündüren klinik durumlarda, infeksiyöz olmayan nedenlerle açıklanamayan ateş ve hipotansiyon olduğunda ve nötropeni sırasında ateş ortaya çıkarsa kan kültürü alınmakta ve septisemi, bakteriyemiye neden olan mikroorganizma identifiye edilebilmektedir.  
Read More