KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KANDAN)

  • Anasayfa
  • K
  • KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KANDAN)

KROMOZOM ANALİZİ (PERİFERİK KANDAN)

Kromozomlardaki sayısal ve yapısal değişikliklerin saptanmasına olanak tanır. Dismorfik bulgu, konjenital malformasyon, büyüme ve gelişme geriliği, mental ve motor retardasyon, infertilite, kötü obstetrik öykü, üç ya da daha fazla gebelik kaybı, ailede kromozom anomalisi varlığı nedenleriyle kromozom analizi yapılır.

Yorum Yazın