KROMOZOM ANALİZİ (LÖSEMİ, PERİFERİK KANDAN)

  • Anasayfa
  • K
  • KROMOZOM ANALİZİ (LÖSEMİ, PERİFERİK KANDAN)

KROMOZOM ANALİZİ (LÖSEMİ, PERİFERİK KANDAN)

Kromozom anomalilerinin bazı lösemi ve lenfoma tipleri için tanısal ya da prognostik önemi vardır. Kromozom analizi ile bu sayısal ya da yapısal değişiklikler saptanabilir. Aynı zamanda, tedavinin ve relapsın izleminde de kullanılır. Kromozom analizi, klinisyene lösemi/lenfomanın tipinin belirlenmesi ve tedavinin planlanmasında yardımcı olur.

Yorum Yazın