KRAS MUTASYONLARI

KRAS MUTASYONLARI

Gastrointestinal kanserlerde kullanılan biyolojik ajanlardan EGFR antikorları setuksimab ve panitumab direnci ile KRAS mutasyonlarının ilişkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde özellikle kodon 12,13 ve 61 mutasyonları, tedaviye yanıtın öngörülmesi ve tedavinin izlenmesinde önemli prediktörler olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda, tumör dokusundan elde edilen DNA örneklerinde KRAS geninin dizi analizi yapılarak anti EGFR tedaviye yanıtta önemli olan mutasyonlar saptanmaktadır.

 

Yorum Yazın