KOPROPORFİRİN

KOPROPORFİRİN

Porfiriaların tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle kutanöz fotosensitivite olan porfirialarda idrar porfirinleri değerlidir. HPLC yöntemi ile idrardaki tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak tespit edilebilmektedir. Ayrıca kurşun zehirlenmesi, karaciğer hastalığı, AMI, hemolitik ve pernisyöz anemiler, alkolik siroz, egzersiz, Hodgkin hastalığı, lösemi, tirotoksikoz ve vitamin eksiklikleri gibi nedenlerle oluşan akkiz porfirialarda da idrar koproporfirin düzeyi artar. Akut porfiriaların değerlendirilmesinde ise idrar ALA ve porfobilinojen düzeyi kullanılmalıdır

Yorum Yazın