KLORÜR (Ter)

KLORÜR (Ter)

Kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozisli hastalarda ter ile tuz kaybı çok yüksektir. Atılım, normal kişilerdeki klor miktarına göre 2,5 kat fazladır ve bu hastalık için patognomoniktir. Hasta infantlarda 3-5. haftadan sonra pozitifleşir. Adrenal yetmezlik, malabsorbsiyon, pankreas yetmezliği, hipotiroidizm ve bazı renal hastalıklarda da terdeki Cl miktarı yükselebilir.

Yorum Yazın